SG-Bepaler

demo sg-bepaler
Soortelijk gewichts bepaler

De SG Bepaler

Deze Soortelijk Gewichts Bepaler oftewel SG-Bepaler is een apparaat om de Bulkdichtheid van allerlei
bulkproducten oftewel stortgoederen te meten. Bulkdichtheid wordt ook wel Volumegewicht of Stortgewicht genoemd.
Deze wordt uitgedrukt in kg/m3 (kilogram per kubieke meter) of in g/l (gram per liter).

Hij is oorspronkelijk speciaal ontworpen voor de potgrond industrie.
Daardoor is voor het ontwerp hiervan uitgegaan van de meetcylinder zoals die in de norm EN-12580 is voorgeschreven.
De Europese norm EN 12580 is speciaal ontwikkeld voor het meten van vezelige en samendrukbare producten
zoals veen.

Met deze meetmethode kan de "Standaardbulkdichtheid" vastgesteld worden.
Deze wordt bij het verhandelen van potgrond en verwante producten (Soil Improvers and Growing Media)
gebruikt om het volume van de partij te kunnen berekenen uit de totale massa en de "Standaard Bulkdichtheid".

Steeds meer wordt echter de gemeten Bulk Dichtheid ook als kwaliteitsparameter gebruikt.

Andere IndustriŽn:

In allerlei andere industriŽn is het meten van het stortgewicht ook van groot belang. Heel vaak is het
volumegewicht immers een maat voor de kwaliteit en de stabiliteit van het productieproces.

Voor bijvoorbeeld optimalisatie van scheepslosinstallaties of scheepsbeladingsinstallaties is het
van belang om soortelijkgewicht van het te verladen stortgoed te kennen. In combinatie met de massastroom
kan dan steeds het actueel volume dat men transporteert berekend worden, en de dosering zů aangepast
dat het volume nog juist op de bandtransporteur past.

Bij het produceren van allerlei granulaten is de soortelijke massa weer een kwaliteitsaspect.

Vaak is het stortgewicht van het bulkmateriaal ook een goede maat voor de hoeveelheid water die er in zit.

Meetbereik:

We meten nu al producten met een stortgewicht tussen 65 en 1300 gram per liter, met exact hetzelfde apparaat.
Deze meetrange kan echter gemakkelijk naar onder en naar boven toe uitgebreid worden.

Belangrijkste voordelen

Koppelingsmogelijkheden:

Wij hebben zowel koppelingsmethoden voor verschillende samenwerkende ingangsapparatuur,
zoals weegbanden en vochtmeting, als mogelijkheden om op verschillende wijzen te koppelen
met uw procesbesturingsapparatuur.

Een aantal mogelijkheden zijn:

Ook hebben we de mogelijkheid om bijvoorbeeld direct een printer te koppelen, zodat er per batch
meteen een sticker uitgeprint kan worden.

Opstellingsvoorbeelden

De SG Bepaler is in vrijwel elke bestaande installatie in te bouwen dankzij de compacte bouw van het apparaat
en de verschillende configuratiemogelijkheden.

Opstelling Densimeter 1 Opstelling Densimeter 2 Opstelling Densimeter 3 Opstelling Densimeter 4