INADCO Vochtmeettechniek gebruikt in Zweeds onderzoek

test INADCO
De Zweedse Universiteit voor Agriculturele Wetenschap(SLU) heeft in samenwerking met het Zweedse onderzoeksbureau Energidalen AB in Februari 2013 een onderzoek uitgevoerd naar het bepalen van de vochtinhoud in Biomassa met het systeem van INADCO Moisture Measurement in vergelijking met de droogstoof volgens de Europese Norm (EN 14774-1:2009).

Doel
Door een groeiende interesse om Biomassa als brandstof te verhandelen in energie-inhoud in plaats van volume of gewicht wordt het steeds belangrijker om van deze Biomassa ook het vochtgehalte te weten. Een veel gebruikte methode om het vochtgehalte te bepalen is met een droogstoof in een laboratorium. Deze methode is echter tijdrovend en de monsters zijn lang niet altijd representatief. Het doel van dit onderzoek was om te ontdekken of het systeem van INADCO gebruikt kan worden in het online bepalen van het vochtgehalte.

Meetsysteem
Het inline meetsysteem van INADCO Moisture Measurement bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel neemt met een horizontaal geplaatste plaat “kleine“ monsters uit een vallende productstroom en brengt deze naar een cilinder met een diameter van 315mm en een inhoud van 20 liter alwaar de genomen kleine submonsters worden verzameld. Door deze manier van het vullen van de cilinder wordt een groot monster verkregen dat representatief is voor het product dat is gepasseerd tijdens het vullen van de cilinder.

Het tweede onderdeel is het real-time wegen van de cilinder. Dit gewicht wordt gebruikt in de controle of de cilinder volledig is gevuld en voor het bepalen van de bulkdichtheid.

Het derde onderdeel is voor het bepalen van het vochtgehalte. Hiervoor is de 20 liter cilinder dubbelwandig gemaakt waarbij tussen de twee wanden in een probe is gemonteerd die een oppervlak omvat van ongeveer 85% van de cilinder. Deze probe werkt met een hoogfrequent techniek en heeft een indringdiepte van 8-10cm in het materiaal. Door het grote volume van de cilinder en de grote indringdiepte van de probe wordt vrijwel al het materiaal dat in de cilinder is verzameld gebruikt voor het meten van de vochtinhoud.

Zodra de cilinder volledig is gevuld wordt de monstername gestopt waardoor er een stabiele omgeving ontstaat om de twee onafhankelijke metingen op hetzelfde sample uit te voeren waarna een paar seconden later de bodem van de cilinder wordt weggedraaid waardoor het verzamelde product weer terug wordt gebracht in de materiaalstroom. De monstername zal weer worden herstart voor een volgende meting. De cyclusduur van één meting is ongeveer 1 minuut. De resultaten worden in absolute waardes (gr/l) of procenten weergegeven en/of doorgegeven aan de procesbesturing.

De test
Voor het onderzoek heeft het SLU en Energidalen 80 verschillende monsters aangemaakt van 50 liter variërend in vochtpercentage van 35%, 50% en 75% met verschillende fracties. Hierbij zijn verschillende soorten van gechipt hout gebruikt afkomstig van de Den, Spar, Berk en mengsels hiervan evenals ook Boomschors, Potgrond.


Met elk voorbereid monster is steeds 2x gemeten met het INADCO systeem. Omdat het hier een testsituatie betrof, is er steeds een kleine hoeveelheid van het product handmatig op de horizontale plaat gelegd waarna deze plaat werd gedraaid naar de cilinder zodat het product in de cilinder werd gelegd zonder totdat de cilinder volledig is gevuld. Uit elke gevulde cilinder is direct na de meting 2 monsters genomen ter vergelijking met de droogstoof. Hierdoor zijn 160 verschillende meetpunten en referentiepunten met elkaar vergeleken. Alle resultaten werden ingevoerd in Excel waarmee een correlatiegrafiek is opgemaakt zonder te classificeren naar houtsoort, vochtinhoud of deeltjesgrootte.

Resultaat
Uit het onderzoek is als conclusie gekomen dat het meetsysteem van INADCO minstens net zo betrouwbaar en accuraat is als de droogstoof waarmee de controle is uitgevoerd, ondanks de handelingsfouten die tijdens de test zijn ontstaan. Uit de correlatiegrafiek is duidelijk naar voor gekomen dat de nauwkeurigheid van het INADCO meetsysteem nog significant zal toenemen indien er wel met classificeren wordt gewerkt.

Presentatie
De eerste resultaten van deze test zijn door het SLU gepresenteerd op het begin Juni in Kopenhagen gehouden wetenschappelijke congres, de “ETA Biomass Conference”. Door veel aanwezigen werden de resultaten als “opmerkelijk goed” ontvangen.

Vervolg
De uitslag van de test is als zo positief bevonden dat door Energidalen is besloten om met de door INADCO ontwikkelde technologie verder te gaan waarbij het meetsysteem zal worden ingebouwd in een volautomatische installatie waarbij weer door het SLU deze online test zal worden opgevolgd. Los daarvan zal door het SLU een “Scientific Paper “ worden geschreven, gezien de grote stap in technologie die hiermee gemaakt is.